رمزارز و بازی : نگاهی به گزارش NRG

رمزارزها و بازی ها بازی ممکن است یک شریک طبیعی و بومی برای فناوری بلاک چین و شرکای ارزهای دیجیتال به نظر برسد، به خصوص وقتی به تعامل بازی برای کسب درآمد و فضایی برای نوآوری در فضای بازی نگاه می کنیم. با این حال تا به امروز این یک عمودی است که مقاومت قوی از گاه به گاه به رقابتی و هر چیزی در بین آن‌ها را دیده است، حداقل تقریباً. ما نگاهی به آخرین گزارش بینش سازمان ورزش‌های

Continue Reading

Site Footer