متن آهنگ اینو گفتمو میگم بدون تو میمیرم امین رستمی

متن آهنگ اینو گفتمو میگم بدون تو میمیرم

♩♪♬دوست داشتم و دارم… تویی، عمر دوبارم♩♪♬
بخوای یا نخوای؛ دلو واست میارم
♩♪♬اینو گفتم و میگم؛ بدون تو می میرم♩♪♬
تو که نیستی؛ من از کی سراغتو بگیرم؟
♩♪♬دلم چه بی قراره…♩♪♬
نشونیتو نداره…
♩♪♬اگه بی تو بمونه؛ می میره بی ستاره…♩♪♬
نگیر ازم بهونه؛ صدام کن عاشقونه
♩♪♬ببین که وقتی نیستی، چه غمی داره خونه♩♪♬
نگاه کردی؛ توو چشمام… 
♩♪♬نگاه کردی توو چشمام؛ ولی عشقو ندیدی♩♪♬
تا فهمیدی؛ می خوامت دوباره دل بریدی…

متن آهنگ اینو گفتمو میگم بدون تو میمیرم امین رستمی
متن آهنگ اینو گفتمو میگم بدون تو میمیرم امین رستمی

♩♪♬میمونم پای عشقت؛ اگه بازم بگی نه!♩♪♬
شاید با رفتن تو؛ بگم به زندگی، نه!
♩♪♬دلم چه بی قراره…♩♪♬
نشونیتو نداره…
♩♪♬اگه بی تو بمونه؛ می میره بی ستاره…♩♪♬
نگیر ازم بهونه؛ صدام کن عاشقونه
♩♪♬ببین که وقتی نیستی، چه غمی داره خونه♩♪♬
نگاه کردی؛ توو چشمام… 
♩♪♬نگاه کردی توو چشمام؛ ولی عشقو ندیدی♩♪♬